Valmynd

Íslandssjóðir hf. – Árshlutauppgjör 2016

Stjórn Íslandssjóða hf., sem rekur verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, hefur staðfest árshlutareikning félagsins fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2016.

Afkoma Íslandssjóða hf. fyrstu sex mánuði ársins 2016

 • Árshlutareikningi félagsins er skipt í tvo hluta, A-hluta sem inniheldur árshlutareikning Íslandssjóða og B-hluta sem inniheldur árshlutareikning verðbréfa- og fjárfestingarsjóða. Þessi framsetning á reikningnum er í samræmi við reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða sem settar eru af Fjármálaeftirlitinu.
 • Hagnaður rekstrarfélagsins eftir skatta fyrstu 6 mánuði ársins 2016 er 46 m.kr. samanborið við 138 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður.
 • Rekstrargjöld námu 509 m.kr. samanborið við 556 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður og lækkuðu um 8,4%.
 • Hreinar rekstrartekjur námu 567 m.kr. samanborið við 728 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður, lækkuðu um 22,1%.
 • Eigið fé 30. júní 2016 nam 2.043 m.kr. en var 2.395 m.kr. í ársbyrjun.
 • Heildareignir félagsins 30. júní 2016 námu 2.635 m.kr. en voru 2.994 m.kr. í árslok 2015.
 • Eiginfjárhlutfall félagsins, sem reiknað er samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, var 58,9% í lok júní, en þetta hlutfall má ekki vera lægra en 8,0%.
 • Í lok júní 2016 voru 25 sjóðir í rekstri hjá félaginu og nam hrein eign þeirra 97.060 milljónum króna samanborið við 126.628 m.kr. í lok árs 2015. Þar af eru 12 verðbréfasjóðir með hreina eign að upphæð 53.648 milljónir króna og 13 fjárfestingarsjóðir með hreina eign að upphæð 43.412 milljónir króna.
 • Árshlutareikningurinn hefur verið kannaður af Ernst & Young ehf. en við könnun kom ekkert fram sem bendir til annars en að reikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins og sjóðanna á fyrstu 6 mánuðum ársins 2016.
 • Á fyrri hluta ársins störfuðu að meðaltali 12,7 starfsmenn hjá Íslandssjóðum. Framkvæmdastjóri félagsins er Haraldur Örn Ólafsson.

Lykiltölur í m.kr.

  6 mán. 2016  6 mán. 2015 
Hreinar rekstrartekjur  567 728
Rekstrargjöld 509 556
Hagnaður fyrir skatta 58 172
Hagnaður eftir skatta 46 138
Eigið fé 2.043 2.001

Afkoma verðbréfasjóða Íslandssjóða fyrstu sex mánuði ársins

 • Hagnaður verðbréfasjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini á fyrstu 6 mánuðum ársins nam 160 m.kr. samanborið við 3.562 m.kr. hagnað fyrstu sex mánuði ársins 2015.
 • Hrein eign verðbréfasjóða Íslandssjóða nam 53.648 m.kr. samanborið við 83.528 m.kr. í árslok 2015.

Lykiltölur í m.kr.

  IS Veltusafn  Ríkissafn IS Meðallöng
ríkisskuldabréf
- Sjóður 5
IS Löng ríkissk.br.
- Sjóður 7
Hagnaður (tap)
tímabilsins
    79    102    194    (88)
Hrein eign í lok
tímabilsins
   2.856    4.591    22.128    20.834
  IS Úrvalsvísitölu-
sjóðurinn 
IS Heimssafn IS Eignasafn  IS Eignasafn
- Ríki og sjóðir 
Hagnaður (tap)
tímabilsins 
(30) (80) 6 5
Hrein eign í lok
tímabilsins 
640  868  1.034  539
  Sjóður 1A  Sjóður 1B Sjóður 11A  Sjóður 11B  Samtals
verðbréfasjóðir
 
Hagnaður (tap)
tímabilsins 
(9)  (14)  (2)  (3)  160 
Hrein eign í lok
tímabilsins 
59  92 3 5 53.648 

Afkoma fjárfestingarsjóða Íslandssjóða fyrstu sex mánuði ársins

 • Hagnaður fjárfestingarsjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini fyrstu sex mánuðina nam 310 m.kr. samanborið við 1.934 m.kr. hagnað fyrstu 6 mánuðina 2015.
 • Hrein eign fjárfestingarsjóða Íslandssjóða nam 43.412 m.kr. samanborið við 43.100 m.kr. í árslok 2015.

Lykiltölur í m.kr.

  IS Lausafjársafn  Skuldabréfasafn
Íslandssjóða
IS Óverðtryggður
sjóður
IS Sértryggður
sjóður
IS Sértryggður
VTR sjóður
Hagnaður (tap)
tímabilsins
432 54 30 15 18
Hrein eign í lok
tímabilsins
15.214 2.341 2.727 1.831 2.025
  Fókus - vextir IS Hlutabréfa-
sjóðurinn
Einkasafn A Einkasafn B Einkasafn C
Hagnaður (tap)
tímabilsins
37 (317) 3 7 21
Hrein eign í lok
tímabilsins
4.018 10.207 272 876 2.666
  Einkasafn D Einkasafn E Fyrirtækja-
sjóðurinn
Samtals
fjáfestingarsjóðir
Hagnaður (tap)
tímabilsins
5 3 1 310
Hrein eign í lok
tímabilsins
897 334 4 43.412

Árshlutareikningur félagsins er aðgengilegur á heimasíðu félagsins: www.islandssjodir.is

Nánari upplýsingar um árshlutareikning Íslandssjóða hf. veitir Haraldur Örn Ólafsson, framkvæmdastjóri félagsins í síma 440-4593