IS EQUUS Hlutabréf

Ráðlagður fjárfestingartími: 5 ár+

Fyrir hvern?

IS EQUUS Hlutabréf hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í fimm ár eða lengur. Mælt er með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni. Sveiflur í gengi sjóðsins geta verið miklar og niðursveiflur á hlutabréfamörkuðum langar.

Helstu kostir

  • Virk stýring á innlendum hlutabréfamarkaði
  • Sérfræðingar sjá um að velja í hvaða félögum er fjárfest hverju sinni
  • Góð eignadreifing og víðtækari heimildir, getur fjárfest 50% í afleiðum og tekið 25% að láni til skemmri tíma
  • Engin binding

Gengi
1.686,34
1,68 (0,10%)
Gengi 11.07.2024
Nafnávöxtun
Skráð hlutabréf 53.9
Ísl. hlbr. skráð erlendis 26.7
Aðrir sjóðir 7.9
Afleiður 32.3
Óskráð hlutabréf
6.7
Laust fé 4.9

Eignasafn og stefna

Markmið sjóðsins er langtímaávöxtun með fjárfestingum í hlutabréfum eða öðrum fjármálagerningum þeim tengdum, þ.m.t. afleiðum þar sem undirliggjandi eignir eru hlutabréf eða breytanleg skuldabréf.
true

Staða 01.07.2024

Gengisþróun

Grunnupplýsingar

Tegund sjóðs
Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta
Stofnár
2017
Grunnmynt
ISK
Lágmarkskaup
kr.  10.000
Lágmarkskaup í áskrift
kr.  5.000
Áhættuvísir
5
Losunarstyrkur (tCO2e/ISKm)
0,42
SFDR flokkun
6. gr.
Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri/ar
Mogens G. Mogensen Gísli Halldórsson

Þóknanir og viðskiptapantanir

Kostnaður við kaup
2,0%
- afsláttur í Netbanka
25%
- afsláttur í áskrift
50%
Árleg umsjónarlaun
1,85%
Afgreiðslugjald
kr.  1000
- afsláttur í netbanka
100%
Uppgjörstími
2 viðsk.dagar (T+2)
Viðmiðunartími
kl. 15:00
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Bent skal á að ávöxtunartölur vísa til fortíðar og að árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimldir og notkun afleiðna.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt viðkomandi sjóðs.