IS Ríkisskuldabréf meðallöng

Hentugur fjárfestingartími: 2 ár+

Fyrir hvern?

Sjóðurinn hentar þeim sem vilja ávaxta sparnað í tvö ár eða lengur í sjóði þar sem fjárfest er í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs með áherslu á verðtryggð bréf.

Helstu kostir

  • Ríkisábyrgð eigna
  • Virk stýring milli verðtryggðra og óverðtryggðra ríkisbréfa
  • Ódýr leið á skuldabréfamarkað
  • Engin binding

Gengi
13.687,15
-8,77 (-0,06%)
Gengi 22.10.2021
Nafnávöxtun
Íbúðabréf
35.1
Óverðtryggð ríkisbréf
40.6
Verðtryggð ríkisbréf
20.8
Laust fé
3.6

Eignasafn og stefna

Markmið sjóðsins er langtíma hækkun eigna með fjárfestingum í verðtryggðum og óverðtryggðum ríkisbréfum. Leitast er við að halda áhættu í lágmarki með því að eiga aðeins skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs.

Staða 01.10.2021

Gengisþróun

Grunnupplýsingar

Tegund sjóðs
Verðbréfasjóður
Stofnár
1990
Grunnmynt
ISK
Lágmarkskaup
kr.  10.000
Lágmarkskaup í áskrift
kr.  5.000
Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri/ar
Ingólfur S. Kristjánsson Helga Óskarsdóttir

Þóknanir og viðskiptapantanir

Kostnaður við kaup
1,00%
- afsláttur í Netbanka
25%
- afsláttur í áskrift
50%
Árleg umsjónarlaun
0,90%
Afgreiðslugjald
kr.  1000
- afsláttur í netbanka
100%
Uppgjörstími
2 viðsk.dagar (T+2)
Viðmiðunartími
kl. 15:00
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé. Sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir sem leitt getur til minni áhættudreifingar. Fjárfesting í sérhæfðum sjóði fyrir almenna fjárfesta telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti. 

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu. Íslandssjóðir hf. ábyrgist ekki nákvæmni, áreiðanleika né réttmæti upplýsinga sem upprunnar eru frá þriðja aðila.

Gengisþróun og ávöxtun

Ávöxtun sjóðs undir einu ári er ekki reiknuð á ársgrundvelli heldur er um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun sjóðs yfir lengri tímabil en eitt ár er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar sjóðs miðast við síðasta skráða gengi. Ávöxtun er reiknuð í grunnmynt viðkomandi sjóðs. Búið er að taka tillit til umsýsluþóknunar í öllum ávöxtunartölum.

Fjárfesting sjóðs í afleiðum

Í sumum tilvikum getur hluti af fjárfestingarstefnu sjóða verið að nota afleiður til að fastsetja hagnað, draga úr áhættu, festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingum viðkomandi sjóða.

Skattameðferð

Vakin skal athygli á því að skattameðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.