IS Ríkissafn - ríkisskuldabréf og innlán

Hentugur fjárfestingartími: 1 ár+

Fyrir hvern?

Sjóðurinn hentar þeim sem vilja ávaxta sparnað í eitt ár eða lengur í sjóði þar sem fjárfest er í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs og innlánum.

Helstu kostir

  • Virk stýring og eignadreifing milli ríkisbréfa og innlána
  • Ódýr leið á skuldabréfamarkað
  • Betri innlánakjör í krafti stærðar
  • Engin binding

Gengi
2.089,12
-3,43 (-0,16%)
Gengi 27.11.2023
Nafnávöxtun
Óverðtryggð ríkisbréf

53.5

Verðtryggð ríkisbréf
28.2
Íbúðabréf
12.6
Ríkisvíxlar
0.0
Innlán 0.0
Laust fé

5.7

Eignasafn og stefna

Markmið sjóðsins er að takmarka sveiflur í ávöxtun með fjárfestingum í stuttum ríkisbréfum og innlánum. Leitast er við að halda áhættu í lágmarki með því að eiga aðeins skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs og innlán hjá fjármálastofnunum.

Staða 01.11.2023

Gengisþróun

Grunnupplýsingar

Tegund sjóðs
Verðbréfasjóður
Stofnár
2008
Grunnmynt
ISK
Lágmarkskaup
kr.  10.000
Lágmarkskaup í áskrift
kr.  5.000
Áhættuvísir
2
Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri/ar
Ingólfur S. Kristjánsson Helga Óskarsdóttir

Þóknanir og viðskiptapantanir

Kostnaður við kaup
0,50%
- afsláttur í Netbanka
25%
- afsláttur í áskrift
50%
Árleg umsjónarlaun
0,70%
Afgreiðslugjald
kr.  1000
- afsláttur í netbanka
100%
Uppgjörstími
2 viðsk.dagar (T+2)
Viðmiðunartími
kl. 15:00
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Bent skal á að ávöxtunartölur vísa til fortíðar og að árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimldir og notkun afleiðna.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt viðkomandi sjóðs.