Sjálfbærniskýrsla Íslandssjóða

Fjármagnaður útblástur

Neðangreind samantektarskýrsla inniheldur upplýsingar um fjármagnaðan útblástur Íslandssjóða árin 2020-2022. Aðferðafræði frá Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) var nýtt við útreikninga. Niðurstöður verkefnisins eru settar fram þannig að kolefnisspor hvers sjóðs er sýnilegt. Þar á meðal eru hlutabréfasjóðir, skuldabréfasjóðir og blandaðir sjóðir félagsins. Miðað var við að ná að reikna útblástur fyrir 75% af virði safns. Ef það náðist ekki var útblástur safns ekki reiknaður. Á árinu 2022 náðist að reikna fjármagnaðan útblástur safns fyrir alla sjóðina.

PCAF skýrsla sjóða Íslandssjóða fyrir almenna fjárfesta

UFS uppgjör

Sjálfbærniskýrslan fyrir árin 2020-2022 var unnin í samræmi við UFS (umhverfismál, félagslegir þættir og stjórnarhættir) leiðbeiningar Nasdaq og Greenhouse Gas Protocol sem og Global Reporting Initiative (GRI) með aðstoð Klappir Grænar Lausnir. Íslandssjóðir hafa valið að styðja sérstaklega við þrjú heimssmarkmið Sameinuðu þjóðanna, en þau eru Aðgerðir í loftslagsmálum, Nýsköpun og uppbyggingu og Jafnrétti kynjanna.

Sjálfbærniskýrsla Íslandssjóða 2020-2022

Áhrifaskýrsla - IS Græn skuldabréf

Áhrifaskýrsla IS Grænna skuldabréfa sýnir þau áhrif sem sjóðurinn hefur haft á árinu 2022. Frá stofnun árið 2018 og til loka árs 2022 hefur sjóðurinn haft áhrif á uppsafnaða forðun um 19.789 tonna af kolefnisútblæstri. Sjóðurinn fjárfestir í sjálfbærum skuldabréfum Íslandsbanka, Lánasjóðs sveitarfélaga, Regins, Reykjavíkurborgar, Orkuveitu Reykjavíkur, Arion banka, Brim, Háskólans í Reykjavík og Félagsbústaða, sveitarfélagsins Árborg, Grósku, ásamt því að fjárfesta í ríkisskuldabréfum.

Áhrifaskýrsla - IS Græn skuldabréf

Sjálfbærniáhætta

Íslandssjóðir hafa sett sér stefnu um hvernig sjálfbærniáhætta er felld inn í fjárfestingarákvörðunartökuferli. Með sjálfbærniáhættu er átt við atburð eða ástand á sviði umhverfismála, félagsmála eða stjórnarhátta sem gæti, ef hann gerist, haft raunveruleg eða hugsanleg veruleg neikvæð áhrif á virði fjárfestingarinnar.

Stefna um sjálfbærniáhættu í fjárfestingarákvörðunartökuferli

Fyrirvari vegna fræðsluefnis
Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu. Íslandssjóðir hf. ber enga ábyrgð á viðskiptum sem kunna að vera gerð á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram koma á vefsíðu þessari. Íslandssjóðir hf. ábyrgist ekki nákvæmni, áreiðanleika né réttmæti upplýsinga sem upprunnar eru frá þriðja aðila.