IS Hlutabréfasjóðurinn

Hentugur fjárfestingartími: 5 ár+

Fyrir hvern?

Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta með dreifðum og virkum hætti á innlendum hlutabréfamarkaði. Æskilegur lágmarksfjárfestingartími er fimm ár því verðsveiflur geta verið miklar. Sjóðurinn hentar vel sem hluti af stærra verðbréfasafni.

Helstu kostir

  • Virk stýring á innlendum hlutabréfamarkaði
  • Sérfræðingar sjá um að velja í hvaða félögum er fjárfest hverju sinni
  • Góð eignadreifing á innlendum hlutabréfamarkaði
  • Engin binding

Gengi
3.810,25
-19,52 (-0,51%)
Gengi 25.05.2023
Nafnávöxtun
Skráð hlutabréf 82.9
Aðrir sjóðir
8.8
Íslensk hlutabréf erlendis
7.8
Óskráð hlutabréf 0.0
Afleiður 0.0
Laust fé

0.5

Eignasafn og stefna

Markmið sjóðsins er langtíma hækkun eigna aðallega með fjárfestingum í skráðum hlutabréfum í Nasdaq Iceland. Einnig er sjóðnum heimilt að fjárfesta í hlutabréfum skráðum í erlenda kauphöll og í óskráðum hlutabréfum, enda séu hlutabréfin í fyrirtækjum sem hafa verulegan hluta af starfsemi sinni á samstæðugrunni á Íslandi eða eru með skráð lögheimili á Íslandi.

Staða 01.05.2023

Gengisþróun

Grunnupplýsingar

Tegund sjóðs
Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta
Stofnár
1998
Grunnmynt
ISK
Lágmarkskaup
kr.  10.000
Lágmarkskaup í áskrift
kr.  5.000
Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri/ar
Mogens G. Mogensen Gísli Halldórsson

Þóknanir og viðskiptapantanir

Kostnaður við kaup
2,00%
- afsláttur í Netbanka
25%
- afsláttur í áskrift
50%
Árleg umsjónarlaun
1,70%
Afgreiðslugjald
kr.  1000
- afsláttur í netbanka
100%
Uppgjörstími
2 viðsk.dagar (T+2)
Viðmiðunartími
kl. 15:00
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Bent skal á að ávöxtunartölur vísa til fortíðar og að árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar hvers fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimldir og notkun afleiðna.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt viðkomandi sjóðs.