IS Einkasöfn

IS Einkasöfn eru sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta þar sem bjóðast fjölbreyttar leiðir til að byggja upp dreifðan sparnað til lengri eða skemmri tíma. Ólíkar sjóðsdeildir IS Einkasafna bjóða upp á mismunandi áherslur í samsetningu fjárfestinga og fjárfestingartíma. Sjóðunum er stýrt af sérfræðingum sem vakta tækifæri á markaði.

Hvert og eitt IS Einkasafn skiptist í flokka A og B. Flokkur B er fyrir fjárfesta sem eru með samning um eignastýringu eða fjárfestingarráðgjöf við Íslandsbanka, en flokkur A er fyrir aðra almenna fjárfesta. Allir sem eiga hlutdeild í safni eiga jafnan rétt til tekna og eigna þess í hlutfalli við hlutdeild sína, en umsjónarlaun í flokki B eru lægri.

Viðskiptavinir geta valið á milli mismunandi fjárfestingarstefna innan sjóðsins. Þegar valin er fjárfestingarleið er mikilvægt að líta til áhættuþols hvers og eins viðskiptavinar. Almennt má búast við meiri sveiflum í safni eftir því sem vægi hlutabréfa er hærra. Sjá nánar, áhætta og áhættuflokkun.

 

 

   IS Einkasöfn

 

   Hentugur fjárfestingartími

 

   Áhættuflokkun

   IS Einkasafn A

   IS Einkasafn B

   IS Einkasafn C

   IS Einkasafn D

   IS Einkasafn E

   IS Einkasafn Erlent (ISK)

   IS Einkasafn Erlent (USD)

   2 ár+

   3 ár+

   4 ár+

   4 ár+ 

   5 ár+

   5 ár+

   5 ár+

 

   Flokkur 2

   Flokkur 3

   Flokkur 3

   Flokkur 4

   Flokkur 4

   Flokkur 6

   Flokkur 6

 

Tafla síðast uppfærð 04.01.21.

Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér efni útboðslýsingar IS Einkasafna af kostgæfni sem og upplýsingablöð. 

 

Fyrirvari vegna fræðsluefnis
Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu. Íslandssjóðir hf. ber enga ábyrgð á viðskiptum sem kunna að vera gerð á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram koma á vefsíðu þessari. Íslandssjóðir hf. ábyrgist ekki nákvæmni, áreiðanleika né réttmæti upplýsinga sem upprunnar eru frá þriðja aðila.