IS Kredit SPV 21

Um er að ræða sérhæfðan sjóð í rekstri Íslandssjóða fyrir fagfjárfesta sem var stofnaður í ágúst 2021. Tilgangur sjóðsins er að fjármagna eign félagsins Grunnstoð sem er dótturfélag Háskólans í Reykjavík og rekur fasteignina Menntaveg 1 þar sem starfsemi háskólans fer fram. Sjóðurinn gefur út skuldabréf sem flokkast sem rauð skuldabréf og falla undir nýjan félagslegan fjármögnunarramma Háskólans í Reykjavík sem er vottaður af alþjóðlega vottunarfyrirtækinu S&P Global Ratings. Í félagslegum fjármögnunarramma er útgáfa skuldabréfa og annarra fjármálagerninga tengd félagslegum markmiðum. Fjármunir sem aflað er með þessum hætti eru notaðir til að fjármagna eignir og verkefni sem hafa jákvæð samfélagsleg áhrif, í þessu tilfelli háskólamenntun. Skuldabréfin verða tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

 

Fjárhagsupplýsingar 2021

>> Ársreikningur (PDF)