IS Lausafjársafn

Hentugur fjárfestingartími: 1 vika+

Fyrir hvern?

Sjóðurinn hentar bæði einstaklingum og fyrirtækjum sem vilja ávaxta sparnað í viku eða lengur og fá jafna og stöðuga ávöxtun.

Helstu kostir

  • Sérfræðingar leitast eftir að ná bestu innlánakjörum sem eru í boði hverju sinni
  • Virk stýring innlána, víxla og ríkisskuldabréfa
  • Enginn kostnaður við kaup eða sölu í Netbanka Íslandsbanka
  • Engin binding

Gengi
1.274,40
0,14 (0,01%)
Gengi 22.10.2019
Nafnávöxtun
Innlán fjármálafyrirtækja 76.9
Skuldabréf og víxlar fjármálaft. 8.3
Skuldabréf og víxlar m/ríkisábyrgð 9.7
Laust fé
5.0

Eignasafn og stefna

Markmið sjóðsins er að skila jafnri og stöðugri ávöxtun til viðskiptavina. Sjóðurinn nýtir tækifæri á markaði og leitast við að ná betri kjörum í krafti stærðar.

Staða 01.10.2019

Gengisþróun

Grunnupplýsingar

Tegund sjóðs
Fjárfestingarsjóður
Stofnár
2014
Grunnmynt
ISK
Lágmarkskaup
kr.  10.000
Lágmarkskaup í áskrift
kr.  5.000
Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri/ar
Ingólfur S. Kristjánsson Helga Óskarsdóttir

Þóknanir og viðskiptapantanir

Kostnaður við kaup
0%
Árleg umsjónarlaun
0,35%
Afgreiðslugjald
kr.  500
- afsláttur í netbanka
100%
Uppgjörstími
1 viðsk.dagur (T+1)
Viðmiðunartími
kl. 15:00
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé. Fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir sem leitt getur til minni áhættudreifingar. Fjárfesting í fjárfestingarsjóði telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti og þjónustu sem í boði er. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti. 

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu. Íslandssjóðir hf. ábyrgist ekki nákvæmni, áreiðanleika né réttmæti upplýsinga sem upprunnar eru frá þriðja aðila.

Gengisþróun og ávöxtun

Ávöxtun sjóðs undir einu ári er ekki reiknuð á ársgrundvelli heldur er um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun sjóðs yfir lengri tímabil en eitt ár er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar sjóðs miðast við síðasta skráða gengi. Ávöxtun er reiknuð í grunnmynt viðkomandi sjóðs. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóðs.

Fjárfesting sjóðs í afleiðum

Í sumum tilvikum getur hluti af fjárfestingarstefnu sjóða verið að nota afleiður til að fastsetja hagnað, draga úr áhættu, festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingum viðkomandi sjóða.

Skattameðferð

Vakin skal athygli á því að skattameðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif af fjárfestingum.