IS Lausafjársafn

Ráðlagður fjárfestingartími: 1 vika+

Fyrir hvern?

Sjóðurinn hentar bæði einstaklingum og fyrirtækjum sem vilja ávaxta sparnað í viku eða lengur og fá jafna og stöðuga ávöxtun.

Helstu kostir

  • Sérfræðingar leitast eftir að ná bestu innlánakjörum sem eru í boði hverju sinni
  • Virk stýring innlána, víxla og ríkisskuldabréfa
  • Enginn kostnaður við kaup eða sölu í Netbanka Íslandsbanka
  • Engin binding

Gengi
1.538,81
1,50 (0,10%)
Gengi 14.06.2024
Nafnávöxtun
Innlán fjármálafyrirtækja 51.8
Skuldabréf og víxlar fjármálaft. 8.7
Skuldabréf og víxlar m/ríkisábyrgð 33.7
Laust fé
5.8

Eignasafn og stefna

Markmið sjóðsins er að skila jafnri og stöðugri ávöxtun með fjárfestingum á Íslandi í bundnum innlánum lánastofnana, skuldabréfum, víxlum og öðrum stuttum fjármálagerningum, s.s. peningamarkaðsgerningum, útgefnum af fjármálafyrirtækjum og íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess.  

Staða 01.06.2024

Gengisþróun

Grunnupplýsingar

Tegund sjóðs
Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta
Stofnár
2014
Grunnmynt
ISK
Lágmarkskaup
kr.  10.000
Lágmarkskaup í áskrift
kr.  5.000
Áhættuvísir
1
Losunarstyrkur (tCO2e/ISKm)
0,42
SFDR flokkun
6. gr.
Rekstraraðili
Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili
Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri/ar
Ingólfur S. Kristjánsson Helga Óskarsdóttir

Þóknanir og viðskiptapantanir

Kostnaður við kaup
0%
Árleg umsjónarlaun
0,35%
Afgreiðslugjald
kr.  1000
- afsláttur í netbanka
100%
Uppgjörstími
1 viðsk.dagur (T+1)
Viðmiðunartími
kl. 15:00
Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Bent skal á að ávöxtunartölur vísa til fortíðar og að árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimldir og notkun afleiðna.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt viðkomandi sjóðs.