Valmynd

Íslandssjóðir hf. – Árshlutauppgjör 2015

Stjórn Íslandssjóða hf., sem rekur verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, hefur staðfest árshlutareikning félagsins fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2015.

Afkoma Íslandssjóða hf. fyrstu sex mánuði ársins 2015

 • Árshlutareikningi félagsins er skipt í tvo hluta, A-hluta sem inniheldur árshlutareikning Íslandssjóða og B-hluta sem inniheldur árshlutareikning verðbréfa- og fjárfestingarsjóða. Þessi framsetning á reikningnum er í samræmi við reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða sem settar eru af Fjármálaeftirlitinu.
 • Hagnaður rekstrarfélagsins eftir skatta fyrstu 6 mánuði ársins 2015 er 138 m.kr. samanborið við 25 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður. 
 • Rekstrargjöld námu 556 m.kr. samanborið við 576 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður og lækkuðu um 3,5%.
 • Hreinar rekstrartekjur námu 728 m.kr. samanborið við 607 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður, hækkuðu um 19,9%.
 • Eigið fé 30. júní 2015 nam 2.001 m.kr. en var 2.035 m.kr. í ársbyrjun.
 • Heildareignir félagsins 30. júní 2015 námu 2.569 m.kr. en voru 2.600 m.kr. í árslok 2014.
 • Eiginfjárhlutfall félagsins, sem reiknað er samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, var 57,0% í lok júní, en þetta hlutfall má ekki vera lægra en 8,0%.
 • Í lok júní 2015 voru 23 sjóðir í rekstri hjá félaginu og nam hrein eign þeirra 122.527 milljónum króna samanborið við 114.130 m.kr. í lok árs 2014. Þar af eru 12 verðbréfasjóðir með hreina eign að upphæð 86.651 milljónir króna og 11 fjárfestingarsjóðir með hreina eign að upphæð 35.876 milljónir króna. 
 • Fjárfestingarsjóðurinn Einkasöfn ÍS var stofnaður í upphafi árs 2015 en sjóðurinn starfar í fimm sjóðsdeildum (A-E). Sjóðirnir eru blandaðir og fjárfesta bæði í öðrum sjóðum og stökum verðbréfum. 
 • Árshlutareikningurinn hefur verið kannaður af Ernst & Young ehf. en við könnun kom ekkert fram sem bendir til annars en að reikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins og sjóðanna á fyrstu 6 mánuðum ársins 2015. 
 • Á fyrri hluta ársins störfuðu að meðaltali 13,3 starfsmenn hjá Íslandssjóðum. Framkvæmdastjóri félagsins er Haraldur Örn Ólafsson.

Lykiltölur í m.kr. 6 mán. 2015 6 mán. 2014

  6 mán. 2015  6 mán. 2014 
Hreinar rekstrartekjur   728 607
Rekstrargjöld  556 576 
Hagnaður fyrir skatta 172  31 
Hagnaður eftir skatta 138  25 
Eigið fé  2001 1832 

Afkoma verðbréfasjóða Íslandssjóða fyrstu sex mánuði ársins

 • Hagnaður verðbréfasjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini á fyrstu 6 mánuðum ársins nam 3.562 m.kr. samanborið við 474 m.kr. tap fyrstu sex mánuði ársins 2014.
 • Hrein eign verðbréfasjóða Íslandssjóða nam 86.651 m.kr. samanborið við 88.190 m.kr. í árslok 2014.

Lykiltölur í m.kr.

  Veltusafn      Ríkissafn     Ríkisskuldabréf - Sjóður 5     Löng ríkissk.br. - Sjóður 7
Hagnaður (tap)
tímabilsins
    89     57     1007     2219
Hrein eign í lok
tímabilsins
    3526     15025     25571     36693
  Úrvalsvísitala - Sjóður 6  Heimssafn - Sjóður 12 Eignasafn  Eignasafn - Ríki og sjóðir 
Hagnaður (tap)
tímabilsins 
64  71  70  29 
Hrein eign í lok
tímabilsins 
490  1.099  1.133  680 
  Sjóður 1A  Sjóður 1B Sjóður 11A  Sjóður 11B  Samtals
verðbréfasjóðir
 
Hagnaður (tap)
tímabilsins 
-13  -20  -4  -7  3.562 
Hrein eign í lok
tímabilsins 
825  1.278  116  215  86.651 

Afkoma fjárfestingarsjóða Íslandssjóða fyrstu sex mánuði ársins

 • Hagnaður fjárfestingarsjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini fyrstu sex mánuðina nam 1.934 m.kr. samanborið við 327 m.kr. tap fyrstu 6 mánuðina 2014.
 • Hrein eign fjárfestingarsjóða Íslandssjóða nam 35.876 m.kr. samanborið við 25.940 m.kr. í árslok 2014.

Lykiltölur í m.kr.

  Lausafjársafn  Skuldabréfasafn Óverðtryggður
sjóður ÍS 
Fókus - vextir  IS Hlutabréfa-
sjóðurinn 
Hagnaður (tap)
tímabilsins
240  137  -60  98  1.477 
Hrein eign í lok
tímabilsins
12.095  4.154  3.116  3.807  10.902 
  Einkasafn A  Einkasafn B  Einkasafn C  Einkasafn D  Einkasafn E 
Hagnaður (tap)
tímabilsins
30 
Hrein eign í lok
tímabilsins
50  216  1.252  186  93 
  Fyrirtækja-
sjóðurinn 
Samtals
fjáfestingarsjóðir 
Hagnaður (tap)
tímabilsins
1.934 
Hrein eign í lok
tímabilsins
35.876 

Árshlutareikningur félagsins mun liggja frammi hjá Íslandssjóðum hf. Kirkjusandi, 4. hæð og hjá VÍB, Eignastýringarþjónustu Íslandsbanka, einnig á heimasíðu félagsins: www.islandssjodir.is frá og með 27. ágúst 2015.

Nánari upplýsingar um árshlutareikning Íslandssjóða hf. veitir Haraldur Örn Ólafsson, framkvæmdastjóri félagsins í síma 440-4593