Valmynd

Íslandssjóðir hf. – Ársuppgjör 2013

Stjórn Íslandssjóða hf. sem rekur verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóði hefur staðfest ársreikning félagsins fyrir árið 2013.

Afkoma Íslandssjóða hf. árið 2013

§ Ársreikningi félagsins er skipt í tvo hluta, A-hluta sem inniheldur ársreikning Íslandssjóða hf. og B-hluta sem inniheldur ársreikninga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða Íslandssjóða. Þessi framsetning á reikningnum er í samræmi við reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða sem settar eru af Fjármálaeftirlitinu.

§ Hagnaður Íslandssjóða hf. eftir skatta árið 2013 nam 299 m.kr. samanborið við 258 m.kr. árið 2012.

§ Hreinar rekstrartekjur námu 1.350 m.kr. samanborið við 1.208 m.kr. árið áður.

§ Rekstrargjöld námu 976 m.kr. samanborið við 886 m.kr. árið áður.

§ Heildareignir félagsins námu 2.595 m.kr. í árslok 2013 en voru 3.006 m.kr. í ársbyrjun.

§ Eigið fé í árslok 2013 nam 2.031 m.kr. en var 1.925 m.kr. í ársbyrjun.

§ Eiginfjárhlutfall félagsins, sem reiknað er samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, var 211,3% í árslok 2013 en þetta hlutfall má ekki vera lægra en 8,0%.

§ Í lok desember 2013 voru 16 sjóðir í rekstri og slitum hjá félaginu og nam hrein eign þeirra 117.725 milljónum króna. Hagnaður færður á hlutdeildarskírteini eigenda verðbréfa- og fjárfestingarsjóða Íslandssjóða var 6.551 m.kr. árið 2013 samanborið við hagnað uppá 7.643 m.kr. árið 2012.

§ Skipulagsbreytingar urðu hjá félaginu á árinu þegar stofnað var svið sérhæfðra fjárfestinga og þrír starfsmenn ráðnir til að sinna uppbygginga í þeim eignaflokki. Félagið tók yfir þjónustu við Fast-1 sem er sérhæft fjárfestingarfélag í fasteignum. Einnig var stofnaður fagfjárfestasjóðurinn Akur sem fjárfestir í óskráðum hlutabréfum.

§ Félagið sameinaði nokkra verðbréfasjóði á árinu. Lengri skuldabréfasjóðurinn var sameinaður Ríkisskuldabréfum - Sjóði 5 í september og Alþjóða virðissjóðurinn og Alþjóða vaxtarsjóðurinn voru sameinaðir Heimssafni – Sjóði 12 í desember. Einnig var sjóði sem skráður var í Lúxemborg slitið í nóvember.

§ Ársreikningurinn hefur verið endurskoðaður af Deloitte hf. sem telur að reikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins og sjóðanna á árinu 2013.

§ Í lok desember 2013 störfuðu 18 starfsmenn hjá Íslandssjóðum. Framkvæmdastjóri félagsins er Haraldur Örn Ólafsson.

Lykiltölur í m.kr.

2013

2012

Hreinar rekstrartekjur

1.350

1.208

Rekstrargjöld

976

886

Hagnaður fyrir skatta

374

322

Hagnaður eftir skatta

299

258

Eigið fé 31.12.

2.031

1.925

Afkoma verðbréfasjóða Íslandssjóða fyrir árið 2013

· Hagnaður verðbréfasjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini árið 2013 nam 3.779 m.kr., samanborið við 6.595 m.kr. hagnað árið 2012.

· Hrein eign verðbréfasjóða Íslandssjóða í árslok 2013 nam 99.018 m.kr. samanborið við 104.057 m.kr. árið 2012.

Lykiltölur í m.kr.

Ríkisskuldabréf - Sjóður 5

Úrvalsvísitala -Sjóður 6

Löng ríkissk.br. - Sjóður 7

Heimssafn - Sjóður 12

Hagnaður (tap) ársins

796

105

617

97

Hrein eign í árslok

35.113

525

38.346

993

Ríkissafn

Veltusafn

Eignasafn

Eignasafn – Ríki og sjóðir

Hagnaður (tap) ársins

639

211

68

25

Hrein eign í árslok

15.781

3.893

971

731

Lengri skuldabréfa-sjóðurinn

Alþjóða virðissjóðurinn

Alþjóða vaxtarsjóðurinn

Hagnaður (tap) ársins

69

17

3

Hrein eign í árslok

0

0

0

Sjóður 1A

Sjóður 1B

Sjóður 11A

Sjóður 11B

Samtals verðbréfasjóðir

Hagnaður (tap) ársins

347

537

87

161

3.779

Hrein eign í árslok

874

1.353

153

285

99.018

Afkoma fjárfestingarsjóða Íslandssjóða fyrir árið 2013

§ Hagnaður fjárfestingarsjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini árið 2013 nam 2.772 m.kr. samanborið við 1.048 m.kr. hagnað árið 2012.

§ Hrein eign fjárfestingarsjóða Íslandssjóða í árslok 2013 nam 18.707 m.kr. samanborið við 10.088 m.kr. árið 2012.

Lykiltölur í m.kr.

Fókus - Vextir

IS Hlutabréfa-sjóðurinn

Skuldabréfasafn

Fyrirtækja-sjóðurinn

Samtals fjárfestingarsjóðir

Hagnaður (tap) ársins

76

2.582

117

-3

2.772

Hrein eign í árslok

4.470

9.702

4.524

11

18.707

Ársreikningur félagsins mun liggja frammi hjá Íslandssjóðum hf. Kirkjusandi 2 og hjá VÍB, Eignastýringarþjónustu Íslandsbanka, einnig á heimasíðu félagsins: www.islandssjodir.is frá og með 17. mars næstkomandi.

 

Nánari upplýsingar um ársreikning Íslandssjóða hf. veitir Haraldur Örn Ólafsson, framkvæmdastjóri félagsins, í síma 440 4593.