Valmynd

Ársuppgjör Íslandssjóða 2016

Íslandssjóðir hf. högnuðust um 97 milljónir króna árið 2016 og námu hreinar rekstrartekjur 1.170 milljónum króna. Árið einkenndist af fjárfestingu í vöruþróun og breytingum hjá félaginu. Starfsmönnum í teymi sérhæfðra fjárfestinga var fjölgað úr tveimur í sex og fjöldi sérhæfðra fjárfestingarkosta í stýringu félagsins tvöfaldaðist á árinu. Félagið greiddi 1.054 milljónir til Íslandsbanka á árinu 2016 í formi þjónustugjalda og arðgreiðslu.

Íslandssjóðir hf. eru elsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins og að fullu í eigu Íslandsbanka.

Afkoma Íslandssjóða hf. árið 2016

  • Hagnaður Íslandssjóða hf. eftir skatta árið 2016 nam 97 m.kr. samanborið við 532 m.kr. árið 2015, sem einkenndist af einskiptis tekjuliðum.
  • Starfsmönnum félagsins fjölgaði úr 11 í 15 á árinu og teymi sérhæfðra fjárfestinga var stækkað úr tveimur starfsmönnum í sex.
  • Félagið greiddi samtals 1.054 milljónir til Íslandsbanka á árinu 2016 í formi þjónustugjalda og arðgreiðslu.
  • Hreinar rekstrartekjur námu 1.170 m.kr. samanborið við 1.587 m.kr. árið áður.
  • Rekstrargjöld námu 1.049 m.kr. samanborið við 922 m.kr. árið áður.
  • Heildareignir félagsins námu 2.453 m.kr. í árslok 2016 en voru 2.994 m.kr. í ársbyrjun.
  • Eigið fé í árslok 2016 nam 2.094 m.kr. en var 2.395 m.kr. í ársbyrjun. Eiginfjárhlutfall félagsins, sem reiknað er samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, var 63,9% í árslok 2016 en þetta hlutfall má lægst vera 8,0%.
  • Í árslok 2016 voru 25 sjóðir í rekstri hjá félaginu og nam hrein eign þeirra 115.647 milljónum króna. Hagnaður færður á hlutdeildarskírteini eigenda verðbréfa- og fjárfestingarsjóða Íslandssjóða var 3.541 m.kr. árið 2016 samanborið við hagnað uppá 11.713 m.kr. árið 2015.

Lykiltölur í m.kr.

2016 2015
Hreinar rekstrartekjur 1.170 1.587
Rekstrargjöld 1.049 922
Hagnaður fyrir skatta
121 665
Hagnaður eftir skatta 97 532
Eigið fé 31.12. 2.094 2.395

Kjartan Smári Höskuldsson, framkvæmdastjóri Íslandssjóða:

„Rekstur Íslandssjóða gekk vel á árinu og einkenndist af fjárfestingu í vöruþróun ásamt lægri ávöxtun af eignum félagsins en árið 2015, sem skilaði sér í hóflegum hagnaði á árinu. Mikil aukning varð á umsvifum Lausafjársafnsins sem tvöfaldaðist á árinu. Þrátt fyrir hóflega ávöxtun á verðbréfamörkuðum gekk stýring sjóða áfram vel og státa Íslandssjóðir af frábærum langtímaárangri í innlendum hlutabréfasjóðum sem og skuldabréfasjóðum og blönduðum sjóðum. Íslandssjóðir hafa allt frá stofnun félagsins árið 1994 haft skýra sérstöðu í stýringu ríkisskuldabréfasjóða. Það er afar ánægjulegt hvernig Íslandssjóðum tekst að halda því forskoti þrátt fyrir stóraukna samkeppni undanfarin ár. “

Ársreikningur félagsins er aðgengilegur á heimasíðu félagsins: www.islandssjodir.is.

Nánari upplýsingar um ársreikning Íslandssjóða hf. veitir Kjartan Smári Höskuldsson, framkvæmdastjóri, í síma 844 2950.