Valmynd

Íslandssjóðir hf. - Ársuppgjör 2015

Stjórn Íslandssjóða hf. sem rekur verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóði hefur staðfest ársreikning félagsins fyrir árið 2015.

Afkoma Íslandssjóða hf. árið 2015

 • Ársreikningi félagsins er skipt í tvo hluta, A-hluta sem inniheldur ársreikning Íslandssjóða hf. og B-hluta sem inniheldur ársreikninga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða Íslandssjóða. Þessi framsetning á reikningnum er í samræmi við reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða sem settar eru af Fjármálaeftirlitinu.
 • Hagnaður Íslandssjóða hf. eftir skatta árið 2015 nam 532 m.kr. samanborið við 228 m.kr. árið 2014.
 • Hreinar rekstrartekjur námu 1.587 m.kr. samanborið við 1.408 m.kr. árið áður.
 • Rekstrargjöld námu 922 m.kr. samanborið við 1.123 m.kr. árið áður.
 • Heildareignir félagsins námu 2.994 m.kr. í árslok 2015 en voru 2.600 m.kr. í ársbyrjun.
 • Eigið fé í árslok 2015 nam 2.395 m.kr. en var 2.035 m.kr. í ársbyrjun.
 • Eiginfjárhlutfall félagsins, sem reiknað er samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, var 69,2% í árslok 2015 en þetta hlutfall má ekki vera lægra en 8,0%.
 • Í lok desember 2015 voru 25 sjóðir í rekstri og slitum hjá félaginu og nam hrein eign þeirra 126.628 milljónum króna. Hagnaður færður á hlutdeildarskírteini eigenda verðbréfa- og fjárfestingarsjóða Íslandssjóða var 11.713 m.kr. árið 2015 samanborið við hagnað uppá 3.320 m.kr. árið 2014.
 • Fjárfestingarsjóðurinn IS Einkasöfn var stofnaður í upphafi árs 2015 en sjóðurinn starfar í fimm sjóðsdeildum (A-E). Sjóðsdeildirnar eru blandaðar og fjárfesta bæði í öðrum sjóðum og stökum verðbréfum. Í desember voru stofnaðir tveir fjárfestingarsjóðir til viðbótar; IS Sértryggður sjóður og IS Sértryggður VTR sjóður.
 • Ársreikningurinn hefur verið endurskoðaður af Ernst & Young ehf. sem telur að reikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins og sjóðanna á árinu 2015.
 • Í lok desember 2015 störfuðu 11 starfsmenn hjá Íslandssjóðum. Framkvæmdastjóri félagsins er Haraldur Örn Ólafsson.

Lykiltölur í m.kr.

2015 2014
Hreinar rekstrartekjur 1.587 1.408
Rekstrargjöld 922 1.123
Hagnaður fyrir skatta
665 285
Hagnaður eftir skatta 532 228
Eigið fé 31.12. 2.395 2.035

Afkoma verðbréfasjóða Íslandssjóða árið 2015

 • Hagnaður verðbréfasjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini árið 2015 nam 6.006 m.kr., samanborið við 2.329 m.kr. árið 2014.
 • Hrein eign verðbréfasjóða Íslandssjóða í árslok 2015 nam 83.528 m.kr. samanborið við 88.190 m.kr. árið 2014.

Lykiltölur í m.kr.

IS Veltusafn Ríkissafn IS Meðallöng ríkisskuldabréf -
Sjóður 5
IS Löng ríkisskuldabréf -
Sjóður 7
Hagnaður (tap) ársins 173 663 1.648 2.775
Hrein eign í árslok 2.769 15.519 24.526 36.395
IS Úrvalsvísitölu-
sjóðurinn
IS Heimssafn IS Eignasafn IS Eignasafn -
Ríki og sjóðir
Hagnaður (tap) ársins 190 8 145 46
Hrein eign í árslok 715 969 1.116 612
Sjóður 1A Sjóður 1B Sjóður 11A Sjóður 11B Samtals
verðbréfasjóðir
Hagnaður (tap) ársins 132 204 7 14 6.006
Hrein eign í árslok 348 539 7 13 83.528

Afkoma fjárfestingarsjóða Íslandssjóða árið 2015

 • Hagnaður fjárfestingarsjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini árið 2015 nam 5.707 m.kr. samanborið við 991 m.kr. árið 2014.
 • Hrein eign fjárfestingarsjóða Íslandssjóða í árslok 2015 nam 43.100 m.kr. samanborið við 25.940 m.kr. árið 2014.

Lykiltölur í m.kr.

IS Lausafjársafn Skuldabréfasafn IS Óverðtryggður sjóður IS Sértryggður sjóður IS Sértryggður VTR sjóður
Hagnaður (tap) ársins 605 270 185 2 1
Hrein eign í árslok 13.534 4.208 2.760 439 785
Fókus - vextir IS Hlutabréfa-
sjóðurinn
IS Einkasafn A IS Einkasafn B IS Einkasafn C
Hagnaður (tap) ársins 226 4.179 3 16 156
Hrein eign í árslok 3.855 13.166 174 629 2.476
IS Einkasafn D IS Einkasafn E Fyrirtækja-
sjóðurinn
Samtals fjárfestingar-
sjóðir
Hagnaður (tap) ársins 37 23 4 5.707
Hrein eign í árslok 779 288 5 43.100

Ársreikningur félagsins er aðgengilegur á heimasíðu félagsins: www.islandssjodir.is og mun jafnframt liggja frammi hjá Íslandssjóðum hf. Kirkjusandi 2 og hjá VÍB, Eignastýringarþjónustu Íslandsbanka, frá og með 7. mars næstkomandi.

Nánari upplýsingar um ársreikning Íslandssjóða hf. veitir Haraldur Örn Ólafsson, framkvæmdastjóri félagsins, í síma 440 4593.