Valmynd

Íslandssjóðir hf. – Ársuppgjör 2014

Stjórn Íslandssjóða hf. sem rekur verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóði hefur staðfest ársreikning félagsins fyrir árið 2014.

Afkoma Íslandssjóða hf. árið 2014

 • Ársreikningi félagsins er skipt í tvo hluta, A-hluta sem inniheldur ársreikning Íslandssjóða hf. og B-hluta sem inniheldur ársreikninga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða Íslandssjóða. Þessi framsetning á reikningnum er í samræmi við reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða sem settar eru af Fjármálaeftirlitinu. 
 • Hagnaður Íslandssjóða hf. eftir skatta árið 2014 nam 228 m.kr. samanborið við 299 m.kr. árið 2013. 
 • Hreinar rekstrartekjur námu 1.408 m.kr. samanborið við 1.354 m.kr. árið áður. 
 • Rekstrargjöld námu 1.123 m.kr. samanborið við 980 m.kr. árið áður. 
 • Heildareignir félagsins námu 2.600 m.kr. í árslok 2014 en voru 2.595 m.kr. í ársbyrjun. 
 • Eigið fé í árslok 2014 nam 2.035 m.kr. en var 2.031 m.kr. í ársbyrjun. 
 • Eiginfjárhlutfall félagsins, sem reiknað er samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, var 58% í árslok 2014 en þetta hlutfall má ekki vera lægra en 8,0%. 
 • Í lok desember 2014 voru 18 sjóðir í rekstri og slitum hjá félaginu og nam hrein eign þeirra 114.130 milljónum króna. Hagnaður færður á hlutdeildarskírteini eigenda verðbréfa- og fjárfestingarsjóða Íslandssjóða var 3.320 m.kr. árið 2014 samanborið við hagnað uppá 6.551 m.kr. árið 2013. 
 • Stofnaðir voru tveir nýir fjárfestingarsjóðir á árinu; Lausafjársafn sem hóf rekstur í september og Óverðtryggður sjóður ÍS sem hóf rekstur í október. 
 • Ársreikningurinn hefur verið endurskoðaður af Deloitte hf. sem telur að reikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins og sjóðanna á árinu 2014. 
 • Í lok desember 2014 störfuðu 13 starfsmenn hjá Íslandssjóðum. Framkvæmdastjóri félagsins er Haraldur Örn Ólafsson.

Lykiltölur í m.kr.

Lykiltölur í m.kr. 2014 2013
Hreinar rekstrartekjur 1.408 1.354
Rekstrargjöld 1.123
980
Hagnaður fyrir skatta 285
374
Hagnaður eftir skatta 228

299

Eigið fé 31.12
2.035 2.031

 

Afkoma verðbréfasjóða Íslandssjóða árið 2014

 • Hagnaður verðbréfasjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini árið 2014 nam 2.329 m.kr., samanborið við 3.779 m.kr. árið 2013.
 • Hrein eign verðbréfasjóða Íslandssjóða í árslok 2014 nam 88.190 m.kr. samanborið við 99.018 m.kr. árið 2013.

 

Lykiltölur í m.kr.

Lykiltölur í m.kr. Veltusafn Ríkissafn Ríkisskuldabréf - Sjóður 5 Löng ríkissk.br. - Sjóður 7
Hagnaður (tap) ársins 199 736 484 166
Hrein eign í árslok 3.299 16.869 27.909 34.396
Lykiltölur í m.kr. Úrvalsvísitala -Sjóður 6 Heimssafn - Sjóður 12 Eignasafn Eignasafn – Ríki og sjóðir
Hagnaður (tap) ársins 18 110 33 11
Hrein eign í árslok 432 1.060 1.076 671
Lykiltölur í m.kr. Sjóður 1A Sjóður 1B Sjóður 11A Sjóður 11B Samtals verðbréfasjóðir
Hagnaður (tap) ársins 206 320 16 30 2.329
Hrein eign í árslok 838 1.299 119 222 88.190

 

Afkoma fjárfestingarsjóða Íslandssjóða árið 2014

 • Hagnaður fjárfestingarsjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini árið 2014 nam 991 m.kr. samanborið við 2.772 m.kr. árið 2013.
 • Hrein eign fjárfestingarsjóða Íslandssjóða í árslok 2014 nam 25.940 m.kr. samanborið við 18.707 m.kr. árið 2013.

Lykiltölur í m.kr.

Lykiltölur í m.kr. Lausafjársafn Skuldabréfasafn Óverðtryggður sjóður ÍS Fókus - Vextir IS Hlutabréfasjóðurinn
Hagnaður (tap) ársins 42 105 51 121 670
Hrein eign í árslok 4.613 4.299 2.646 4.071 10.307
Lykiltölur í m.kr. Fyrirtækjasjóðurinn Samtals fjárfestingarsjóðir
Hagnaður (tap) ársins 2 991
Hrein eign í árslok 4 25.940

 

Ársreikningur félagsins mun liggja frammi hjá Íslandssjóðum hf. Kirkjusandi 2 og hjá VÍB, Eignastýringarþjónustu Íslandsbanka, einnig á heimasíðu félagsins: www.islandssjodir.is frá og með 9. mars næstkomandi. .

Nánari upplýsingar um ársreikning Íslandssjóða hf. veitir Haraldur Örn Ólafsson, framkvæmdastjóri félagsins, í síma 440 4593.