Valmynd

Íslandssjóðir hf. – Árshlutauppgjör 2014

Stjórn Íslandssjóða hf., sem rekur verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, hefur staðfest árshlutareikning félagsins fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2014.

Afkoma Íslandssjóða hf. fyrstu sex mánuði ársins 2014

 • Árshlutareikningi félagsins er skipt í tvo hluta, A-hluta sem inniheldur árshlutareikning Íslandssjóða og B-hluta sem inniheldur árshlutareikning verðbréfa- og fjárfestingarsjóða. Þessi framsetning á reikningnum er í samræmi við reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða sem settar eru af Fjármálaeftirlitinu.
 • Hagnaður rekstrarfélagsins eftir skatta fyrstu 6 mánuði ársins 2014 er 25 m.kr. samanborið við 146 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður.
 • Rekstrargjöld námu 572 m.kr. samanborið við 479 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður og hækkuðu um 19,4%.
 • Hreinar rekstrartekjur námu 603 m.kr. samanborið við 662 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður, lækkuðu um 8,9%.
 • Eigið fé 30. júní 2014 nam 1.832 m.kr. en var 2.031 m.kr. í ársbyrjun.
 • Heildareignir félagsins 30. júní 2014 námu 2.414 m.kr. en voru 2.595 m.kr. í árslok 2013.
 • Eiginfjárhlutfall félagsins, sem reiknað er samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, var 209,6% í lok júní, en þetta hlutfall má ekki vera lægra en 8,0%.
 • Í lok júní 2014 voru 16 sjóðir í rekstri hjá félaginu og nam hrein eign þeirra 109.759 milljónum króna samanborið við 117.725 m.kr. í lok árs 2013. Þar af eru 12 verðbréfasjóðir með hreina eign að upphæð 92.010 milljónir króna og 4 fjárfestingarsjóðir með hreina eign að upphæð 17.749 milljónir króna.
 • Í ársbyrjun 2014 tók fagfjárfestasjóðurinn Akur fjárfestingar til starfa en tilkynnt var um stofnun sjóðsins á seinni helmingi 2013. Sjóðurinn er í rekstri Íslandssjóða og hefur fjárfestingargetu uppá 7,3 milljarða króna. Hann telst til framtakssjóða og fjárfestir því einkum í óskráðum hlutabréfum.
 • Árshlutareikningurinn hefur verið kannaður af Deloitte ehf. en við könnun kom ekkert fram sem bendir til annars en að reikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins og sjóðanna á fyrstu 6 mánuðum ársins 2014.
 • Á fyrri hluta ársins störfuðu 18 starfsmenn hjá Íslandssjóðum. Framkvæmdastjóri félagsins er Haraldur Örn Ólafsson.

Lykiltölur í m.kr.

Lykiltölur í m.kr. 6 mán. 2014 6. mán 2013
Hreinar rekstrartekjur 603 662
Rekstrargjöld 572
479
Hagnaður fyrir skatta 31
183
Hagnaður eftir skatta 25

146

Eigið fé
1.832 1.878

 

Afkoma verðbréfasjóða Íslandssjóða fyrstu sex mánuði ársins

 • Tap verðbréfasjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini á fyrstu 6 mánuðum ársins nam 474 m.kr. samanborið við 2.945 m.kr. hagnað fyrstu sex mánuði ársins 2013.
 • Hrein eign verðbréfasjóða Íslandssjóða nam 92.010 m.kr. samanborið við 99.018 m.kr. í árslok 2013.

 

Lykiltölur í m.kr.

Lykiltölur í m.kr. Ríkisskuldabréf - Sjóður 5 Úrvalsvísitala - Sjóður 6 Löng ríkissk.br. - Sjóður 7 Heimssafn - Sjóður 12
Hagnaður (tap) tímabilsins -359
-35 -472 17
Hrein eign í lok tímabils 32.537 375 34.584 987
Lykiltölur í m.kr. Ríkissafn Veltusafn Eignasafn Eignasafn – Ríki og sjóðir
Hagnaður (tap) tímabilsins 139 95 -8 -4
Hrein eign í lok tímabils 15.895 3.842 1.039 692
Lykiltölur í m.kr. Sjóður 1A Sjóður 1B Sjóður 11A Sjóður 11B Samtals verðbréfasjóðir
Hagnaður (tap) tímabilsins 52 81 7 14 -474
Hrein eign í lok tímabils 684 1.060 110 205 92.010

 

Afkoma fjárfestingarsjóða Íslandssjóða fyrstu sex mánuði ársins

 • Tap fjárfestingarsjóða Íslandssjóða færður á hlutdeildarskírteini fyrstu sex mánuðina nam 327 m.kr. samanborið við 1.205 m.kr. hagnað fyrstu 6 mánuðina 2013.
 • Hrein eign fjárfestingarsjóða Íslandssjóða nam 17.749 m.kr. samanborið við 18.707 m.kr. í árslok 2013.

Lykiltölur í m.kr.

Lykiltölur í m.kr. Fókus - Vextir IS Hlutabréfa-sjóðurinn Skuldabréfasafn Fyrirtækja-sjóðurinn Samtals fjárfestingarsjóðir
Hagnaður (tap) tímabilsins -22 -283 -23
1 -327
Hrein eign í lok tímabils 4.079 9.398 4.261 11 17.749

 

Árshlutareikningur félagsins mun liggja frammi hjá Íslandssjóðum hf. Kirkjusandi, 4. hæð og hjá VÍB, Eignastýringarþjónustu Íslandsbanka, einnig á heimasíðu félagsins: www.islandssjodir.is frá og með 22. ágúst 2014.

Nánari upplýsingar um ársreikning Íslandssjóða hf. veitir Haraldur Örn Ólafsson, framkvæmdastjóri félagsins, í síma 440-4593.