Sjóðaúrval

Íslandssjóðir hf. starfrækir úrval verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, bæði innlenda og erlenda. Um er að ræða sjóði sem fjárfesta ýmist í skuldabréfum, hlutabréfum og/eða öðrum fjármálagerningum. Sjóðir eru frábær leið fyrir alla sem vilja fjárfesta og ávaxta sitt fé í safni verðbréfa og dreifa þannig áhættu.

Ávöxtunarblað sjóða

SkuldabréfasjóðirMyntFjárf. tímiKaup- gengiNafnávöxtun (%) 
6 m.1 ár3 ár5 ár
Veltusafn - innlán, ríkisbréf og víxlarISK3 m+1.271,972,45,04,4-Nánari upplýsingar um Veltusafn - innlán, ríkisbréf og víxlarSkoða graf fyrir verðþróun Veltusafn - innlán, ríkisbréf og víxlarEiga viðskipti með Veltusafn - innlán, ríkisbréf og víxlar
Ríkissafn - ríkisskuldabréf og innlánISK1 ár+1.427,770,63,64,26,2Nánari upplýsingar um Ríkissafn - ríkisskuldabréf og innlánSkoða graf fyrir verðþróun Ríkissafn - ríkisskuldabréf og innlánEiga viðskipti með Ríkissafn - ríkisskuldabréf og innlán
Ríkisskuldabréf - Sjóður 5ISK2 ár+9.249,80-2,22,34,89,2Nánari upplýsingar um Ríkisskuldabréf - Sjóður 5Skoða graf fyrir verðþróun Ríkisskuldabréf - Sjóður 5Eiga viðskipti með Ríkisskuldabréf - Sjóður 5
Löng ríkisskuldabréf - Sjóður 7ISK3 ár+4.703,92-3,21,35,410,0Nánari upplýsingar um Löng ríkisskuldabréf - Sjóður 7Skoða graf fyrir verðþróun Löng ríkisskuldabréf - Sjóður 7Eiga viðskipti með Löng ríkisskuldabréf - Sjóður 7
SkuldabréfasafnISK2 ár+1.209,40-1,32,2--Nánari upplýsingar um SkuldabréfasafnSkoða graf fyrir verðþróun SkuldabréfasafnEiga viðskipti með Skuldabréfasafn
Fókus - VextirISK2 ár+1.345,54-1,82,75,9-Nánari upplýsingar um Fókus - Vextir
Eignastýringarsjóðir
Eignasafn - Ríki og sjóðirISK2 ár+1.132,97-1,62,04,3-Nánari upplýsingar um Eignasafn - Ríki og sjóðirSkoða graf fyrir verðþróun Eignasafn - Ríki og sjóðirEiga viðskipti með Eignasafn - Ríki og sjóðir
EignasafnISK2 ár+1.525,391,16,28,0-Nánari upplýsingar um EignasafnSkoða graf fyrir verðþróun EignasafnEiga viðskipti með Eignasafn
Hlutabréfasjóðir
Úrvalsvísitala - Sjóður 6ISK5 ár+1.659,124,85,77,710,8Nánari upplýsingar um Úrvalsvísitala - Sjóður 6Skoða graf fyrir verðþróun Úrvalsvísitala - Sjóður 6Eiga viðskipti með Úrvalsvísitala - Sjóður 6
HlutabréfasjóðurinnISK5 ár+1.724,9411,523,422,025,9Nánari upplýsingar um HlutabréfasjóðurinnSkoða graf fyrir verðþróun HlutabréfasjóðurinnEiga viðskipti með Hlutabréfasjóðurinn
Heimssafn - Sjóður 12ISK5 ár+1.981,50-4,18,25,610,7Nánari upplýsingar um Heimssafn - Sjóður 12Skoða graf fyrir verðþróun Heimssafn - Sjóður 12

Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.

Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.

Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.